محمد برخورداری

آقای محمد برخورداری، همسفر موفق جی۵ ای در سفر صعود به قله تسلط به زبان

از دیدگاه انسانهای مثبت اندیشی همچون آقای محمد برخورداری، موفقیت یعنی: ناکامی ها را جدی نگرفتن، از تجارب انسانهای موفق درس گرفتن، از مبارزه با دشواریهای راه خسته نشدن،صبور بودن …