جی پنجی های عزیز ، بیش از ۹۰ درصد خدمات این صفحه از سایت ما به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد و بسته به خرید هر کدام از سفرهای یادگیری، و مرحله ای که در آن قرار دارید، سطح دسترسی به منابع و مطالب برایتان باز خواهد شد.

این صفحه با ویژگی های زیر برا ی تسهیل فرآیند یادگیری و ارتباط با کارشناسان جی ۵، در اختیار شما قرار دارد:
۱- کلیله ی مخاطبان می توانند با ثبت نام اولیه دسترسی به آزمون تعیین سطح از مقدماتی تا پیشرفته را داشته باشند.
۲- همسفران جی پنجی، که بعد از خرید بسته ها توسط سرپرست پشتیبانی، عضو این صفحه می شوند و از امکانات زیر استفاده می کنند:
آزمونها ی پایان دوره با ارائه ی مدرک( رایگان)
آزمون های دوره ای جامع
آزمون های توصیفی
آزمون های آزمایشی
برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها برای تمام مقاطع و سفرهای یادگیری
مطالب آموزشی و تمرینات تکمیلی

ورود به بخش پشتیبانی جی پنجی ها

(15 votes, average: 427 out of 5)
Loading...