پشتیبانی حقوقی ها

همراهی تیم برنامه ریزی و پشتیبانی متخصص:

برای موفقیت شما در آزمونهای حقوقی سفر یادگیری را با هم آغاز می کنیم که مقصد آن موفقیت شماست. در این سفر شما نیازمند همراهی راهنمای سفر حرفه ای هستید تا لحظات سخت سفر شما را به لحظاتی شیرین و پر آرامش مبدل سازند، پشتیبان جی ۵،لحظه لحظه شما را همراهی و مراقبت میکند و بهترین راه حل ها را در زمان چالش های یادگیری به شما ارائه می دهند.
در این سفر همراهی مشاور و برنامه ریزی گام به گام به سه صورت انجام میگیرد:

۱. تور آموزشی (مشاوره و برنامه ریزی) دو هفتگی:
در این تورداوطلب به صورت دو هفته یکبار و گام به گام با راهنماهای سفر خود در ارتباط هستند و در صورت شرکت در آزمونهای آزمایشی نتایج داوطلب مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و بر مبنای تحلیل صورت گرفته و نیاز های داوطالب برنامه مورد مطالعه ایشان بهینه سازی میشود به گونه ای که از زمان موجود بیشترین بهره وری حاصل شود.در این راستا بر حسب نوع پیشرفت داوطلب به وی برنامه و مسیر مطالعاتی داده خواهد شد.
این تور آموزشی به داوطلبانی پیشنهاد میشود که علاوه بر نیاز به مشاوره در ارتباط با رفتارهای مطالعاتی به برنامه ریزی توسط یک متخصص نیز علاقمند هستند و تمایل دارند که تا زمان آزمون به صورت گام به گام و منظم با مشاور و راهنمای خود در ارتباط باشند.

۲. تور آموزشی (مشاوره و برنامه ریزی)ماهانه:
در این تور آموزشی داوطلب هر ماه یکبار با راهنمای سفر خوددر ارتباط بوده ومشاور با او تماس گرفته و پرسش های وی پاسخ داده میشود. در این تور آموزشی تمرکز بر نحوه انجام برنامه مطالعاتی است و در صورت صلاحدید مشاوره و نیاز های مطالعاتی داوطلب اصطلاحات بعدی در برنامه و مسیر یادگیری وی صورت خواهدگرفت.دوره این تور آموزشی از زمان ثبت نام داوطلب تا روز آزمون به صورت ماهانه خواهد بود.
این تور آموزشی به داوطلبانی پیشنهاد میشود که نیاز های مطالعاتی و برنامه ریزی خود را تا حدودی میتوانند شخصا برطرف کنند ولی تمایل درند به صورت ماهانه در جهت اطمینان از عملکرد و برنامه ریزی صحیح با راهنمای سفر خود در ارتباط باشند.

۳. تور آموزشی (مشاوره) ماهانه:
در این تور آموزشی داوطلب نسبت به مسایلی که احساس نیاز میکند با راهنمای سفر خود ماهی یکبار ارتباط دارد.لازم به ذکر است که این دوره آموزشی فاقد برنامه ریزی توسط راهنمای سفراست و نقش راهنما بیشتر در راستای پاسخ به پرسش های داوطلب خواهد بود.
دوره این تور آموزشی از زمان ثبت نام داوطلب تا روز آزمون به صورت ماهانه استمرار خواهد داشت.
این دوره به داطلبانی پیشنهاد میشود که نیاز های برنامه ریزی خود را میتوانند شخصا پوشش دهند و بیشتر برای رفع سوالات مرتبط با رفتار های مطالعاتی و مسایل روانشناختی مثل کنترل استرس و حفظ آمادگی روحی و…تمایل دارند با راهنمای خود در ارتباط باشند.

(3 votes, average: 333 out of 5)
Loading...