منابع آزمون قضاوت

همانطور که همه می دانیم اولین گام موفقیت در آزمون قضاوت، دسترسی به منابع اصلی است و گام بعدی برنامه ریزی برای چگونه خواندن و به خاطر سپاری مطالب است. شما با دسترسی به جی برگ های حقوقی که شامل خط به خط منابع اصلی است و با هدف تثبیت مطالب در حافظه بلند مدت، طراحی شده اند، می توانید به این مهم دسترسی پیدا کنید. از طرفی این جی برگ ها به خاطر نکته نکته بودن، مطالبشان با سرعت بیشتری وارد حافظه بلند مدت می شوند، و شما می توانید، مطمین باشید که گام اول را محکم و استوار برداشته اید.
اگر بخواهیم دقیق تر شویم، از آنجایی که در آزمون وکالت، سوالات با دید بنیادی مطرح می گردد، فهم دقیق مطالب که در منابع آمده و تسلط کامل به آنها برای داوطلبین، تعیین کننده است.
مدیریت زمان در هنگام مطالعه، پیوستگی مطالعه و مرور منظم و با قاعده نیز از دیگر موارد تعیین کننده در موفقیت در آزمون وکالت است، که انجام همه این موارد با برنامه ریزی دقیق و منظم قابل انجام است.
آزمایشات و تحقیقات نشان می دهد که بهترین نحوه یادگیری، به سبک پرسش و پاسخ است و جی برگ های حقوقی بر همین اساس طراحی و تولید شده اند. به این صورت که تمام مطالب مهم، به صورت سوال (روی جی برگ) و جواب (پشت جی برگ) نوشته شده اند. از طرفی جی۵ بر اساس “منحنی فراموشی ابینگ هاووس” طراحی شده است و زمانهای تکرار ما را تنظیم می کند تا روی این منحنی حرکت کنیم و از سوی دیگر با «پاداشهای فوری اسکینر» کار تکرار کردن را با انگیزه و با نشاط می کند و باعث می شود احساس کسالت نکنیم.
در خصوص منابع آزمون وکالت نکته شایان ذکراین است که، اولویت اول، مطالعه مواد قانونی و تسلط هرچه بیشتر به نص قانون است، زیرا شیوه طرح سوالات از مواد قانون می باشد و اولویت بعدی تسلط به شرح مواد قانونی و محشا ها می باشد. در نتیجه به داوطلبان عزیز موکدا توصیه می گردد، جی برگهای مواد قانونی را به خوبی مطالعه نمایند تا قادر باشند به اکثر سوالات مطروحه پاسخ صحیحی دهند.

منابع آموزشی دوره آمادگی آزمون قضاوت

متقاضیان آزمون قضاوت نیازمند تسلط کامل بر تمامی مطالب اعم از قوانین و مطلب تفسیری حقوق ها هستند. تیم متخصص حقوقی جی۵ تمامی نکات و مطالب اعم از قوانین و مطالب تفسیری منابع را به صورت جی برگ های نوشته شده تهیه و گردآوری کرده است. منابع شامل موارد ذیل می باشد :
مجموعه حقوق مدنی: این مجموعه جی برگ ها، گرد آوری، تالیف و تطبیقی از مهمترین منابع است. بر اساس منابعی همچون، کتب دکتر کاتوزیان شامل مدنی ۱،۲،۳،۴،۶،۷ ( مدنی ۵ و ۸ نیز به دلیل اهم نص آن در قانون مدنی موجود می باشد و مدنی یک اشخاص و محجورین دکتر صفایی ) همچنین از جزوات دکتر شهبازی به عنوان رفرنس مکمل نیز استفاده شده است و تست های ۱۵ سال اخیر دربرخی مجموعه ها جایگذاری شده است، بعلاوه نص صریح قانون مدنی به همراه نکات کلیدی که در لابه لای مواد ارائه شده است.
مجموعه حقوق تجارت: این مجموعه جی برگ ها، گرد آوری، تالیف و تطبیقی از مهمترین منابع است. بر اساس منابعی همچون، ۵ جلد دکتر ربیعا اسکینی و گزیده نکات کلیدی دکتر کاویانی و نص صریح قانون تجارت به همراه نکات کلیدی که در لابه لای مواد ارائه شده است.
مجموعه حقوق جزا: این مجموعه جی برگ ها، گرد آوری، تالیف و تطبیقی از مهمترین منابع است. بر اساس منابعی همچون، کتاب محشای دکتر گلدوزیان وکتب دکتر اردبیلی و نص صریح قانون مجازات به همراه نکات کلیدی که در لابه لای مواد ارائه شده است.
آیین دادرسی کیفری: نص صریح به همراه گزیده نکات کلیدی که در لابه لای مواد ارائه شده است.
مجموعه آیین دادرسی مدنی: این مجموعه جی برگ ها، گرد آوری تالیف و تطبیقی از مهمترین منابع است. بر اساس منابعی همچون، نص صریح به همراه نکات کلیدی دکتر شمس که در لابه لای مواد ارائه شده و گزیده تست های چندین سال اخیر آزمون وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری اعزام به خارج ازکشور است..
مجموعه قوانین خاص حقوقی و کیفری: این مجموعه جی برگ ها شامل نص صریح کلیه قوانین خاص حقوقی و کیفری مهم و گزیده نکات کلیدی در لابه لای مواد ارایه شده می باشد.
مجموعه قانون امور حسبی به طور کامل: این مجموعه جی برگ ها شامل نص صریح قانون و گزیده نکات کلیدی در لابه لای مواد ارایه شده می باشد.
شما با مطالعه منابع فوق الذکر می توانید در طول مراحل آزمون های (تئوری- عملی) خودرابیمه کنید و با اطمینان خاطر فقط به قبولی بیندیشید.

دروس امتحانی آزمون وکالت و ضرایب آن:

دروس ضرایب
مدنی ۳
آیین دادرسی مدنی ۳
تجارت ۲
جزا ۲
آیین دادرسی کیفری ۲

منابع آزمون وکالت به تفکیک دروس

حقوق مدنی نص صریح قانون مدنی جزوات دکتر شهبازی وگزیده نکات دکتر صفایی قانون مدنی در نظم حقوقی دکتر کاتوزیان وکتب دکتر کاتوزیان  
حقوق تجارت نص صریح قانون تجارت کلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی حقوق اسناد تجاری دکتر کاویانی حقوق ورشکستگی و نحوه تصفیه امور ورشکستگی دکتر ربیعا اسکینی
حقوق جزا نص صریح قانون مجازات حقوق جزا عمومی دکتر اردبیلی- گلدوزیان حقوق جزا اختصاصی(اموال) دکتر میر محمد صادقی حقوق جزا اختصاصی(اشخاص) دکتر میر محمد صادقی
آیین دادرسی کیفری نص صریح قانون آدک آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی    
آیین دادرسی مدنی                       نص صریح قانون آدم                        ۳ جلد بنیادین دکتر شمس    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.