آزمون قضاوت

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه باید سالی ۸۰۰ قاضی و بیش از ۳ هزار نیرو برای کادر اداری جذب کند.لذا توصیه جی ۵ برای شما داوطلب آزمون قضاوت می تواند به تحقق پذیرش در این آزمون کمک شایانی نماید . به همین منظور برای کلیه مواد آزمون قضاوت می توانید به راحتی از بسته های جی ۵ حقوقی استفاده نموده و تجربه تثبیت اطلاعات را به صورت دائمی با جی ۵ داشته باشید .

مواد و ضرایب امتحانی:

۱. داوطلبان دانشگاهی
حقوق اساسی (ضریب ۱)، حقوق مدنی (ضریب۳)، حقوق تجارت (ضریب ۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۳)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۲)، حقوق جزای عمومی (ضریب۲)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب۲)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب ۱)

۲. داوطلبان حوزوی
حقوق اساسی (ضریب ۱)، حقوق مدنی (ضریب۳)، حقوق تجارت (ضریب ۱)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۱) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۱) حقوق جزای عمومی (ضریب ۱) ،حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)، فقه: بیع مکاسب (ضریب۴)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب ۴)

جهت های آماده برای این آزمون:

حقوق اساسی

حقوق مدنی

حقوق تجارت

آئین دادرسی مدنی

آئین دادرسی کیفری

حقوق جزای عمومی

متون فقه

اصول فقه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.