اسماعیل حسینی

آقای دکتر اسماعیل حسینی، رتبه ۱۶۲ کنکور دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شیراز

از نگاه این همسفر جی۵ ای قانون زندگی قانون باورها و روشن بودن هدف، نقطه شروع همه موفقیت هاست. آقای دکتر اسماعیل حسینی اخیرا با کسب رتبه ۱۶۲ کنکور دکترا …

saeed-rostamiyan

آقای سعید رستمیان، رتبه ۱۵۰ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

جمله ای منسوب به هیتلر است که می گوید: اشک هایی که پس از هر شکست می ریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم. براستی نیز هیچ موفقیتی بدون تلاش و پشتکار ممکن نیست. آنچه آقای سعید رستمیان در …