درخواست نمایندگی

لازم به توضیح است که آن دسته از علاقمندانی که توانایی و تمایل به همکاری با این انتشارات (بدون در اختیار داشتن مکان نمایندگی) را دارند، می توانند در قالب نمایندگی سیار همکاری خود را آغاز کنند.
پر کردن این فرم برای همه ی متقاضیان الزامی است.

استان*:
شهرستان*:

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی*:
تاریخ تولد*:
کد ملی:
آخرین مدرک تحصیلی*:
رشته تحصیلی*:
شغل فعلی*:
شماره تماس (همراه)*:
آدرس Email*:
سابقه همکاری با مؤسسات مشابه*:
مدت همکاری*:
سوابق و تجربیات کاری مرتبط*

مشخصات مکان نمایندگی

نام آموزشگاه/نمایندگی:
مدت فعالیت:
متراژ آموزشگاه:
شماره فکس:
شماره تماس*:
کدپستی*:
نوع مالکیت: ملکیاستیجاری
آدرس*:

بازاریابی و تبلیغات

توان سرمایه گذاری:
برنامه های پیشنهادی برای بازاریابی و تبلیغات:
دلایل شما برای انتخاب نمایندگی:

ارسال مدارک

تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک (فایل ضمیمه) الزامی است *

تصویر شناسنامه*:
تصویر مدرک تحصیلی*:
عکس از فضای درونی مکان نمایندگی*:
عکس از فضای بیرون*:
رزومه ها*:
ارسال مدارک به منزله اعطای نمایندگی نمی‌باشد. تأیید نهایی با نظر مدیر واحد نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد.
 

لطفا گزینه امنیتی زیر را فعال نمایید