پشتیبانی رایگان زبان آموزان جی پنجی، دوهفتگی، سه هفتگی و ماهیانه شد

مژده به زبان آموزانی که با کمترین زمان می‌خواهند قله ی تسلط به زبان انگلیسی را فتح کنند؛ پشتیبانی همسفران یادگیری زبان، دو هفتگی، سه هفتگی و ماهیانه شد.
شاید نگرانی خیلی از همسفران جی۵ در بخش سفرهای خود آموز زبان، چگونگی یادگیری به این سبک وهمچنین زمان یادگیری و نحوه ی مکالمه است.
برای رفع مشکل فوق، متخصصین جی۵ با تدوین برنامه هایی با زمان بندی متفاوت، یادگیری و تسلط به زبان انگلیسی را برای شما ممکن کرده اند.

پشتیبانان جی۵، با توجه به نیاز و امکانات و علاقه شما، نقشه های متفاوتی برای رسیدن به مقصد تسلط به زبان انگلیسی فراهم کرده اند که شامل مسیرها و راه هایی با زمان های ۶ ماهه (مسیر کوهستانی )، ۴ماهه (مسیر اتوبان)، ۲ماهه (مسیر میانبر) می باشد.

مسیر کوهستانی: این مسیر برای دوستانی مناسب است که می خواهند آهسته و پیوسته سفر خود را طی کنند.تمایلی به سرعت بالا و پرگاز برای رسیدن به مقصد ندارند و تور منتخب برای این مسیر تور ماهانه است. در این تور زبان آموز به صورت ماهانه با راهنمای سفر خود (مشاوران) درارتباط است.

مسیر اتوبان: این مسیر مناسب دوستانی است که می خواهند با سرعتی متوسط سفر متوسط خودرا آغازنمایند.این برنامه که برای این دوستان تدارک دیده شده نه خیلی فشرده است که مانع فعالیت ها و دغدغه های دیگر شود و نه خیلی سبک و باز که یادگیری و تسلط طولانی و با تاخیر شود.و تور منتخب برای این مسیر تور سه هفتگی است. در این تور زبان آموز به صورت سه هفته یکبار با راهنمای سفر خود (مشاوران) درارتباط است.

مسیر میانبر: این مسیر ویژه دوستانی است که نیاز دارند با شتاب و سرعت زیاد به مقصد تسلط به انگلیسی برسند.در این مسیر برنامه سفر فشرده ای برای دوستان تدارک دیده شده تا هرچه سریعتر به مقصد برسند. تور منتخب برای این مسیر تور دوهفتگی است. این تور ویژه دوستانی است که مسیر میانبر را برای سفر خود انتخاب می کنند. در این تور زبان آموز به صورت دو هفته یکبار با راهنمای سفر خود (مشاوران) درارتباط است.

با توجه به مسیر انتخابی برنامه ی مشخصی به شما داده می شود که بتوانید با آرامش و برنامه ریزی مسیر را طی کنید.

(4 votes, average: 500 out of 5)
Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.