آزمون کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی:

پرطرفدارترین گرایش حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی است.

حقوق خصوصی به روابط خصوصی میان اشخاص حقوقی و حقیقی می پردازد.موضوعاتی چون حقوق مدنی حقوق تجارت و دعاوی بیشتر مباحث این گزارش را در برمی گیرد.مفاد آزمون و ضرایب آن در آزمون کارشناسی ارشد حقوق سراسری عبارت از:

نام درس حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه متون حقوقی
ضریب ۳ ۱ ۱ ۱ ۱

 

گرایش جزا و جرم شناسی:

موضوع این گرایش پر طرفدار برسی پدیده های مجرمانه و جرم زا و روش های مقابله و پیشگیری از آن و نحوه ی تعقیب متهمان و مجازات مجرمان است دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی و … از مباحث اصلی مطالعه در این گرایش است . مفاد آزمون و ضرایب آن در آزمون کارشناسی ارشد حقوق سراسری عبارت است از:

نام درس حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری متون فقه متون حقوقی
ضریب ۲ ۲ ۲ ۱ ۱

 

گرایش حقوق بین الملل:

موضوع این گرایش بررسی روابط  اعضای جامعه ی بین المللی با یکدیگر است.کشور ها سازمانها نهاد ها و گروه های بین المللی که در حوزه های مختلف حقوقی  کیفری اقتصادی دیپلماتیک و … با یکدیگر در تعامل هستند.

در سال های اخیر استقبال خوبی نسبت به تحصیل در این گرایش صورت گرفته و فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی نیز علاقه مند به تحصیل در این گرایش هستند مفاد آزمون و ضرایب آن در آزمون  کارشناسی ارشد حقوق سراسری عبارت است از:

نام درس حقوق بی الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی حقوق اساسی حقوق تعهدات متون حقوقی
ضریب ۲ ۱ ۱ ۱ ۲

 

گرایش حقوق عمومی:

موضوع مطالعه ی این گرایش بررسی روابط دولت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت با مستخدمین خود میباشد مهمترین حوزه های مورد مطالعه در این گرایش حقوق اداری حقوق اساسی مالیه عمومی و … می باشد.با توجه به گسترش حوزه عملکرد دولت و تعامل و ارتباطات بیشتر اشخاص خصوصی با دولت در سال های اخیر گرایش حقوق عمومی رشد قابل توجهی داشته و مفاد آزمون  و ضرایب در آزمون کارشناسی ارشد حقوق سراسری عبارت است از:

نام درس حقوق اداری حقوق اساسی حقوق بین الملل عمومی متون فقه متون حقوقی
ضریب ۲ ۲ ۱ ۱ ۱

 

گرایش حقوق اقتصادی:

در واقع تلفیقی از علم حقوق و علم اقتصاد است که در این گرایش از تعامل این دو رشته استفاده شده است.موضوعات اصلی مورد مطالعه از یکسو علوم مرتبط با اقتصاد و تجارت از قبیل بیمه کالکیت و تولید و …و از سوی دیگر  کاربرد علم اقتصاد و مباحث اقتصادی در حوزه ی حقوقی می باشد . مفاد و ضرایب آزمون همانند گرایش حقوق خصوصی است.

نام درس حقوق  مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه متون فقه
ضریب ۳ ۱ ۱ ۱ ۱

 

گرایش حقوق مالکیت فکری :

موضوع اصلی این گرایش مطالعه و بررسی حقوق فکری ادبی و هنری و صنعتی و .. است.بخش عمده ای از معاملات و قرار داد های تجاری متاثر از این حقوق است و دراین  گرایش تلاش می گردد این حقوق  به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار بگیرد.مفاد و ضرایب آزمون به ترتیب عبارت است از :

نام درس حقوق مدنی حقوق تجارت متون فقه متون حقوقی
ضریب ۳ ۲ ۱ ۳

 

حقوق تجارت بین الملل:

از جمله گرایش های  جدید و پر طرفدار است که از دو گرایش حقوق خصوصی و بین الملل استخراج شده است و موضوع اصلی آن مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط  بازرگانی بین المللی است و مهمترین مباحث آن نیز قرارداد های تجاری و داوری بین المللی است .مفاد و ضرایب آزمون به ترتیب عبارت است از:

نام درس حقوق مدنی حقوق تجارت حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی متون حقوقی
ضریب ۲ ۱ ۱ ۱ ۲

 

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی:

این گرایش به نوعی ترکیبی از حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی بین الملل است که در نتیجه ی آن به اصول و قواعدی میرسیم که ناظر بر قراردادهای تجاری بین المللی حقوق سرمایه گذاری بین المللی و … می باشد . مفاد و ضرایب آزمون به ترتیب عبارت است:

نام درس حقوق تجارت حقوق تعهدات حقوق خصوصی متون فقه متون حقوقی
ضریب ۳ ۳ ۲ ۱ ۳

 

حقوق بشر:

حقوق بشر قواعد و اصول حاکم بر حقوق بشر در عرصه ی بین الملل است .در واقع (حقوق بشر) در مقابل (حقوق شهروند)

قرار میگیرد که متاثر از نظام حقوقی داخلی کشور است .حقوق بشر به حقوق انسان ها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدنی و سیاسی می پردازد که بیشتر برگرفته از میثاق جهانی و معاهدات بین المللی است.

مفاد و ضرایب آزمون به ترتیب عبارت است از :

نام درس حقوق اساسی حقوق بین الملل عمومی حقوق تعهدات آیین دادرسی کیفری حقوق سازمان بین الملل متون حقوقی
ضریب ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲

 

حقوق خانواده:

موضوع اصلی این گرایش بررسی مسائل حقوقی در خانواده است که به صورت مستقل و مجزا در دانشگاه ها مورد بررسیو مطالعه قرار می گیرد.مفاد و ضرایب آزمون عبارت است از :

نام درس حقوق مدنی آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی اصول فقه متون حقوقی متون فقه
ضریب ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲

 

Comments 2

  1. سلام ببخشید شما الان برای ارشد حقوق بسته آموزشی دارید چون من هر روی مطالب بلا کلید کردم مطلبی باز نشد و بسته جامعی پیدا نکردم در سایت لطفا بنده را راهنمایی کنید برای آزمون قضاوت چی بسته آموزشی دارید )آیا در مشهد شما نمایندگی دارید ) ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.