سخن مدیر عامل

وقتی سفر یادگیری خود را با جی ۵ در سال ۷۶ شروع کردم، تصورم این بود که این روش به فاصله ی چند ماه، تمام علاقمندان به یادگیری عمیق و اصولی را، در کل کشور، از دانش آموز و دانشجو گرفته تا محققان و زبان آموزان، در بر خواهد گرفت، اما این سفر به ظاهر چند ماهه، نزدیک به ۲ دهه به طول انجامید…

علت آن هم این است که بسترهای نوآوری در ایران بسیار ناهموار است و گاهی باید خودت جاده ی سفرت را بسازی و خودت هم رهسپار سفر شوی، که این کار، سفری بسیار طولانی و سخت را رقم خواهد زد، علت دیگر هم پتانسیل بالای جی ۵ است که با تحولی که در زندگی افراد ایجاد کرده است و بازخوردهای خوبی که از همسفران خود گرفته، دائما و بطور مستمر مارا تشویق کرده که به این سفر ادامه دهیم، اما سفری که پیش رو دارید در حقیقت سفری است بر پایه ی اصول و روش های علمی که ظرف ۱۸ سال اخیر نیز بارها آزمون و به اثبات رسیده است.

آنچه در این راه برایتان فراهم آورده ایم،سفرهای یادگیری با کوله ها و خدمات رایگان ویژه است. برای اینکه در این سفر، آرامش و استمرار بر استرس و اهمال غلبه کند برایتان پشتیبانی هایی متفاوت و برنامه ریزی هایی گام به گام گذاشته ایم تا رنج یادگیری به لذت مطالعه تبدیل شود و راه سخت موفقیت برایتان هموار گردد.

باشد که ماندگاریمان به خاطر همراهی و تحولی باشد که  در عمق زندگیتان ایجاد کرده ایم و نه فقط یادگیری و موفقیت های مقطعی .

امیدوارم این مجموعه از سفرهای یادگیری، گرسنگی و نیاز ذهن و زندگی  شما را در به یاد سپاری مستمر مطالب و رفع هرگونه اهمال و استرس ، به نحوی شایسته پاسخگو باشد.

با تشکر و احترام

مهدی مالکی نژاد