• apple-app1
 • dabirestan
 • law
 • دپارتمان زبان
 • فاطمه حسینیجی پنجی موفق کارشناسی ارشد حشره شناسی
  با جی۵، همان شد که می  خواستم  جی۵، وقت برای تلف شدن باقی نمی گذارد زندگی بدون جی۵ را اصلا نمی شود تصور کرد
 • ناهید اخزریجی پنجی موفق کارشناسی مهندسی تکنولوژی شیمی
  زنگ تفریح ها همیشه با جی۵ بودم!  باجی۵ همه قله ها را می شود فتح کرد!  با جی۵ آرامش خاطر را تجربه کردم!  جی۵ فرصت می دهد تا با خودت خلوت کنی
 • مجتبی طالب پورجی پنجی موفق دکترای مهندسی برق قدرت
  انسان های موفق هرگز امروزشان با دیروزشان برابر نیست، آنها موفق متولد نمی شوند بلکه موفق تربیت می شوند.
 • روژین طالبیرتبه ۳۹ کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  باور دارد به هرآنچه که فکر می کنی خواهی رسید، پس چه خوب است مثبت فکر کنی تا بازتاب آن نیز مثبت باشد.
مشاهده تمامی مصاحبه ها